حرف های قرآنی

سایتی برای اشتراک مطالب قرآنی
تماس با ما
امام زمان

:: دلهایی که از سنگ هم سخت ترند زیرا …


ایه 74 سوره بقره

سوره بقره آیه ۷۴

معنی : سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، یا سخت‌تر! چرا که پاره‌ای از سنگها می‌شکافد، و از آن نهرها جاری می‌شود؛ و پاره‌ای از آنها شکاف برمی‌دارد، و آب از آن تراوش می‌کند؛ و پاره‌ای از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می‌افتد؛ (اما دلهای شما، نه از خوف خدا می‌تپد، و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است!) و خداوند از اعمال شما غافل نیست.

(ثم قست قلوبکم من بعد ذلک ، فهى کالحجاره ، أو اشد قسوه کلمه قسوه وقتی برای قلب استفاده میشود ، معنی سفتی و سختی را میدهد ، و بمنزله سختی سنگ است ، و کلمه (أو) به معنای بلکه است .

ایه شریفه شدت قساوت قلب های آن ها را اینطور بیان کرده که : ( سنگ با آن سفتی و سختی میشکافد و نهرهایی از آن بیرون می آید ، ولی از دل اینان حالتی سازگار با حق بیرون نمی شود ، حالتی که با سخت حق و کمال واقعی ، سازگار باشد . …

(و ان منها لما یهبط من خشیه اللّه ) هبوط سنگها همان سقوط و شکافتن صخره های بالای کوه هاست ، که بعد از پاره شدن تکه های آن در اثر زلزه ، و یا در اثر زلزه ، و یا در اثر آب شدن یخهای زمستانی و جریان آن در فصل بهار به پایین کوه سقوط میکنند.

ممکن است این قسمت از ایه که میفرماید: ({و پاره ای از سنگ ها} از ترس خداوند {از فراز کوه} به زمین می افتند ) این سوال را در ذهن شما به وجود آورد که افتادن سنگ ها در کوه ها ، علل طبیعی مانند زلزله یا انبساط و انقباض در تابستان دارد ؛ ولی قرآن ، افتادن آن ها را از ترس خداوند برشمرده است . در جواب باید گفت که تمام اسباب و علل در آخر به خداوند میرسد و تاثیر پذیری سنگ از علل طبیعی در هنگاهی که از کوه می افتد ، در واقع تاثیر پذیری از قوانینی است که خداوند در جهان هستی قرار داده است . هنگامی که سنگ از کوه می افتد ، در حقیقت قانون و فرمان الهی جاری شده و گویی سنگ برای اطاعت از فرمان خداوند و ترس از نافرمانی او به پایین افتاده است ؛ چنان که در آیه ۱۱۶ همین سوره آمده است 🙁  آنچه در آسمان ها و زمین آمده است ، از آن خداوند است و همه مطیع و فرمان بردار اون هستند .) شاید مراد خداوند از این سخن این باشد که تمام موجودات حتی سنگ ها از خداوند فرمانبرداری میکنند ؛ اما دل انسان چنان سخت است که هیچ توجهی به دستورهای الهی نمیکند.

و سخن کوتاه این که : ( دلهای آنان از سنگ سخت ترست ، چون سنگ ها از خدا خشیت دارند ، و از خشیت او از از کوه به پایین می غلطند ،  ولی دلهای اینان از خداوند نه خشیتی دارند و نه هیبتی ).

چنین نیک اعجاز آمد پدید
ولیکن از آن سختدل تر شدید
که سخت است دلهایتان همچو سنگ
و ز آن نیز بدتر به زشتی و ننگ
چه از پاره ای سنگها دست کم
بود آنکه جوشد یکی چشمه هم
شکافند برخی دگر طی سال
که جوشد از آن پاک آبی زلال
گروهی از آن سنگ ها جابجا
بگردند از ترس یکتا خدا
پس ای سنگدلها ز کار شما
نبودست غافل یگانه خدا

دانلود pdf مطلب