حرف های قرآنی

سایتی برای اشتراک مطالب قرآنی
تماس با ما
امام زمان

:: عاقبت جهل و لجاجت قوم بنی اسرائیل


سوره بقره آیه 55

سوره بقره آیه ۵۵

معنی : و هنگامی که گفتید:« ای موسی (ع) ! تا خدا را آشکارا با چشم خود نبینیم ، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد » ؛ آن‌گاه ، در حالى که می‌نگریستید ، به سرعت صاعقه با نور شدید شما را فراگرفت و نابود کرد .

روى سخن این آیه بنى اسرائیل است: «و بیاد آورید هنگامى را که پدران و نیاکان شما به موسى گفتند :  هان اى موسى ! ما به تو هرگز ایمان نخواهیم آورد، مگر اینکه خداى یکتا را آشکارا و با چشمان خویش نظاره کنیم و او به ما بگوید که تو پیام آورش هستى .»

عدّه اى از مفسّران مى گویند : هنگامى که موسى (ع) الواح را که تورات در آن بود، براى بنى اسرائیل آورد، بهانه جویان گفتند : ما باور نخواهیم کرد که اینها از سوى خدا باشد ،  مگر اینکه او آشکارا نمایان شود و خود به ما بگوید و ما او را بنگریم .

این در خواست ممکن است به خاطرجهل آنها بوده ، چرا که درک افراد نادان فراتر از محسوساتشان نیست ، حتى مى خواهند خدا را با چشم خود ببینند . و یا به خاطر لجاجت و بهانه جوئى بوده است که یکى از ویژگی هاى این قوم بوده . به هر حال آنها صریحا به موسى گفتند :  تا خدا را بالعیان و با همین چشم نبینیم هرگز ایمان نخواهیم آورد !.

(فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون ) : « سپس در همین حال صاعقه شما را گرفت در حالى که نگاه مى کردید ».

در اینجا خداوند صاعقه ای که آنان طاقت دیدن آن را نداشتند آشکار کرد . تا که به آنها بفهماند که آنها حتی طاقت دیدن برخی از مخلوقات خدوند را هم ندارند ، چه برسد به ذات پاک پروردگار .

یک سوال  :  میدانیم که  ،  این درخواست نا به جا را یهودیان عصر موسی (ع) ( نه پیامبر (ص)) عنوان کردند . پس چرا قرآن اینان را نکوهش میکند ؟

پاسخ  :  اینان نیز همان راه پدران و نیاکان خویش را در بهانه جویى و حق ستیزى درپیش گرفته بودند ،  و همانگونه که پیشینیانشان گاه از موسى (ع) مى خواستند خدایى جز خداى یکتا براى آنان قرار دهد و گاه به گوساله پرستى روى مى آوردند ،  اینان نیز با همین روحیه پستشان ، ضمن ایمان نیاوردن به قرآن و آورنده اش ،  با ترفندهاى گوناگون آن حضرت را مى آزردند .

به خاطر بیارید ای قوم خوار
به موسی چه گفتید آن روزگار
نگردیم مومن به یکتا خدا
مگر آنکه بینیم آن کبریا
پس آنگه چو دم زین سخنها زدید
یکی صاعقه ز آسمان شد پدید
یکی آذرخشی بیامد فرود
بدیدید کان برق ، چون رو نمود

 

دانلود pdf مطلب